Reference

foto

Dobré ráno pro obchod, setkání podnikatelů, přináší do středního podnikání jeden neocenitelný aspekt. Tím je možnost navázání obchodních vztahů napříč zdánlivě „nepropojitelných“ oblastí podnikání. Tato neformální setkání umožňují seznámit se s podstatou různorodých obchodních odvětví, se kterými bychom v běžné praxi propojení možná ani nehledali, nalezení cest ke vzájemné spolupráci ať v rámci účastníků podnikatelského fóra, nebo na doporučení mezi obchodními partnery účastníků. Neocenitelný přínos vidím při osobní výměně zkušeností, postřehů a vlastní komunikaci. Všichni víme, že pro uzavření jakéhokoli obchodu hraje určitou roli princip „poptávka vs. nabídka“, ale také všichni vnímáme, že další (a to velmi důležitou stránkou) jsou reference a vzájemný vztah mezi jednotlivými partnery. Vždy záleží na každém z nás, co si ze setkání odneseme.

Přínosem setkání podnikatelů je rozšíření obzorů, poznání jiných zajímavých lidí z rozličných oblastí podnikání a navázaní kvalitních obchodních vztahů na principu osobního poznání, doporučení.

Martina Kořánová
ředitelka společnosti
DejToNej s.r.o.

foto

Podnikatelského setkání Dobré ráno pro obchod se společnost Channel Crossings účastní od jeho počátku v létě 2010. Od prvních společných snídaní jsme měli možnost navázat množství nových kontaktů s potenciálními partnery z firem z různých oborů. Během několika málo měsíců jsme s některými z nich vymysleli společné projekty, které podporují naše podnikání.

Setkání jsou výbornou platformou pro neformální výměnu zkušeností. Díky konceptu společné snídaně jsou všichni účastníci na „stejné vlně“, a proto může probíhat nezávazná diskuse. V té se nemusí řešit pouze věci pracovního charakteru, ale právě neformálnost napomáhá vytvoření atmosféry důvěry a navázání trvalého kontaktu.

Oceňujeme, že klub není uzavřenou platformou, ale je možné jej využít například jako benefit pro partnery nebo klienty naší společnosti.

Společnost Channel Crossings je pravidelným členem podnikatelského klubu Dobré ráno pro obchod, protože věří, že pouze dlouhodobé a trvalé kontakty jsou základem důvěryhodného a seriózního vztahu. A na takových vztazích chceme budovat naše podnikatelské kontakty.

Vítězslav Bican
výkonný ředitel
Channel Crossings

foto

S Klubem „Dobré ráno pro obchod“ spolupracuji téměř od jeho začátku. Potkala jsem zde mnoho zajímavých osobností. Setkávají se zde lidé, kteří již něco dokázali, a proto respektují jeden druhého. Obchodní snídaně jsou ideální příležitostí navázat kontakty s úspěšnými lidmi, které lze dále obchodně i lidsky rozvíjet.

Členům a hostům „Dobré ráno pro obchod“ nabízíme 1 hodinu konzultace zdarma a pro naše klienty ještě jako bonus celosvětovou slevovou kartu (veškeré zboží, ubytování, benzín, energie, apod.).

Ing. Zdeňka Chromíková
Ertrag & Sicherheit, Vermögensberatung GmbH.
Výnos & Jistota, majetkové poradenství

foto

"Snídaně pro mě mají velmi zajímavý ohlas v hledání obchodních partnerů, kteří můžou nabídnout vysokou profesní úroveň, stabilitu a také i cenu. Vřele doporučuji partnery z naší snídaně. Samozřejmě jsou pro nás důležité i poptávky ostatních zúčastněných, jak pravidelných, tak hostů. Snídaně vřele doporučuji .."

Petr Havelka
A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

foto

„Být členem podnikatelského klubu Dobré ráno pro obchod je pro nás skvělá příležitost, jak se spojit s podnikateli, manažery a všemi úspěšnými obchodníky, kteří jsou ochotni spolupracovat. Díky setkání podnikatelů získáváme nejen nové obchodní partnery, ale i plno cenných zkušeností.“

Karolína Budská
Qwerton Formica

foto

Neformální atmosféra, příjemné prostředí a prostor pro osobní představení společnosti. A pak také očekávání. Očekávat můžeme (a pevně v to věříme), že naše nabídka osloví některé z pozvaných nebo naopak jiná zaujme nás. To vše splňují podnikatelská setkání Dobré ráno pro obchod, při nichž se dá spojit příjemné s užitečným. Říká se, že pro první dojem postačí několik vteřin. Pro představení společnosti je při Dobrém ránu minuta, dvě, přesto je tento prostor dostačující. Snažit se vystihnout to nejpodstatnější a maximálně využít pauzu po prezentaci, která je zájemcům určena právě pro získání podrobnějších informací o konkrétním produktu či službě. Sympatické na setkání je také skutečnost, že při vystoupení nemusíte hovořit jen o svém podnikání, ale máte také možnost „tlumočit“ poptávku či nabídku obchodních příležitostí někoho z Vašeho okolí.

Akce se Vám bude líbit i v případě, že právě nepatříte mezi ranní skřivany. Začátky jsou brzo ráno, ale chutná snídaně Vám to vynahradí.

Zkusíme tedy chytit příležitost a …nepustit.

Dobré ráno (nejen) pro obchod, ale i pro účastníky samotné.

Lukáš Blažek
WPB Capital, spořitelní družstvo


logo
logo
logo
logo
logo


Webdesign: Qwerton Formica